Dne 30. 10. 2023 Zastupitelstvo SČK schválilo usnesením č. 036-28/2023/ZK přidělení dotací z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje poskytovatelům akutní lůžkové péče na území Středočeského kraje.
Seznam schválených dotací, vzor smlouvy 2023 a usnesení ZK jsou uvedeny v dokumentech ke stažení. 

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 031-24/2023/ZK ze dne 24. 4. 2023 vyhlašuje hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková Program 2023 - ZDRAVOTNICTVÍ pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje poskytovatelům akutní lůžkové péče na území Středočeského kraje.

Žádosti o dotace je možné podávat v termínu od 6. června 2023 od 9:00 hodin do 20. června 2023 do 16:00 hodin.

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem o dotaci může být v rámci tohoto Programu poskytovatel akutní lůžkové péče, nezaložený poskytovatelem dotace, který má udělené oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, minimálně v rozsahu akutní lůžková péče v oboru vnitřní lékařství, přičemž tuto péči poskytuje na území Středočeského kraje. 
Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat dle „Metodického pokynu". 
Žadatel smí v daném roce podat jednu žádost z tematického zadání dle tohoto Programu 2023.

Kontakty

Ivana Kučerová, tel. 257 280 506, e-mail: kucerova@kr-s.cz

Dagmar Vondráková, tel. 257 280 919, e-mail: vondrakova@kr-s.cz

zpět na začátek stránky

Dokumenty