V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-23/2023/ZK ze dne 27.3.2023 vyhlašuje hejtmanka Mgr. Petra Pecková 

Program 2023 na podporu rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje (dále jen „Program").

Žádost o dotaci je možné podávat v termínu
od 15. května 2023 od 9:00 hodin
do 2. června 2023 do 16:00 hodin

Žádost je nutné podat ve výše uvedené lhůtě v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace, včetně vložení všech povinných příloh. Zároveň musí být samotná žádost – dokument vygenerovaný z aplikace ve formátu pdf zaslán na Krajský úřad Středočeského kraje datovou schránkou žadatele nebo elektronicky podepsán žadatelem nebo statutárním zástupcem žadatele a vložen do aplikace.
Identifikátor datové schránky Středočeského kraje: keebyyf   
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 025-14/2022/ZK ze dne 28.3.2022 vyhlašuje hejtmanka Mgr. Petra Pecková 

Program 2022 na podporu rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje (dále jen „Program").

Žádost o dotaci je možné podávat v termínu
od 16. května 2022 od 9:00 hodin
do 3. června 2022 do 16:00 hodin

Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat:

  • V případě, že je žadatelem subjekt, který má zřízenou datovou schránku nebo je držitelem kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného elektronického podpisu, je nutné žádost podat ve výše uvedené lhůtě v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace, včetně vložení všech povinných příloh. Zároveň musí být samotná žádost – dokument vygenerovaný z aplikace ve formátu pdf zaslán na Krajský úřad Středočeského kraje datovou schránkou žadatele nebo elektronicky podepsán žadatelem nebo statutárním zástupcem žadatele a vložen do aplikace.
  • Identifikátor datové schránky Středočeského kraje: keebyyf   
  • V případě, že je žadatelem subjekt, který nemá zřízenou datovou schránku a není držitelem kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného elektronického podpisu, je nutné žádost podat ve výše uvedené lhůtě v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace, včetně vložení všech povinných příloh a zároveň 
  • v listinné papírové podobě na formuláři vygenerovaném aplikací, s úředně ověřeným podpisem žadatele nebo statutárního zástupce žadatele, ve lhůtě, stanovené Programem. Povinné přílohy se v listinné papírové podobě nezasílají. Žadatel zašle podepsanou žádost prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v obálce formátu A4, na které bude nalepena poslední stránka vytištěné žádosti. Obálku je možno doručit též osobně do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje.

 

Podání skrze

Elektronické podání

Kontakty

Bc. Gabriela Dopitová, MPA, tel. 257 280 457, e-mail: dopitova@kr-s.cz

zpět na začátek stránky

Dokumenty