Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 041-20/2022/ZK ze dne 28. 11. 2022 "Program na podporu vzdělávacích programů v oblasti podnikání v hospodářsky a sociálně ohrožených obcích s rozříženou působností ve Středočeském kraji" (dále jen "Program")

Lhůta pro podání žádostí je stanovena: od 9. 1. 2023 do 31. 5. 2023 

Účelem dotace je podpora vzdělávacích programů v oblasti podnikání se zaměřením na podporu vzniku lokálních podniků formou osvěty, vzdělávání, PR a sdílení zkušeností v hospodářsky a sociálně ohrožených územích (HSOÚ) Středočeského kraje v souladu se Strategií rozvoje územního obnovu Středočeského kraje. Cílovou skupinou jsou obyvatelé příslušné obce s rozšířenou působností. 

Za řádně podanou se považuje žádost podaná v elektronické podobě ve formátu pdf, zaslaná ve stanovené lhůtě na Krajský úřad Středočeského kraje datovou schránkou žadatel. 

Program včetně souvisejích dokumentů najdete v části: Dokumenty ke stažení.

Kontakty

Bc. Gabriela Dopitová, MPA, tel. 257 280 457, e-mail: dopitova@kr-s.cz

zpět na začátek stránky

Dokumenty