Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 038-30/2024/ZK ze dne 29. 1. 2024 vyhlašuje hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání Zdravotnictví.

Žádosti o dotace je možné podávat v termínu od 11. března 2024 od 9:00 hodin do 25. března 2024 do 16:00 hodin.

Oprávnění žadatelé:

Oblast podpory - Podpora paliativní péče, hospicové péče, péče ošetřovatelské a paliativní poskytované ambulantní a/nebo stacionární formou a/nebo ve vlastním sociálním prostřední pacienta

  • poskytovatel zdravotních služeb v příslušných oborech a formách, který má udělené oprávnění dle § 11 odst. 1 zákona č. 372/2011Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

Podpora paliativní péče a hospicové péče poskytované lůžkovou formou

  • poskytovatel zdravotních služeb, který má udělené oprávnění dle § 11 odst. 1 zákona č. 372/2011Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a zároveň, který má uzavřenu smlouvu s minimálně 1 zdravotní pojišťovnou na odbornost 9U9 – lůžková hospicová péče.

Žadatel musí mít místo poskytování zdravotních služeb na území Středočeského kraje anebo prokazatelně poskytovat služby občanům Středočeského kraje. Žadatelem, který nemá místo poskytování na území Středočeského kraje, ale prokazatelně poskytuje služby občanům Středočeského kraje, se rozumí poskytovatel:

  • u kterého počet pacientů s trvalým pobytem na území Středočeského kraje hospitalizovaných v rámci daného zařízení za uplynulý kalendářní rok dosahuje 20 % z celkového počtu všech hospitalizovaných pacientů nebo
  • u kterého počet pacientů s trvalým pobytem na území Středočeského kraje hospitalizovaných v rámci daného zařízení za uplynulý kalendářní rok dosahuje alespoň 30 unikátních pacientů

Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat dle „Metodického pokynu“.

V rámci tohoto Programu může jeden žadatel podat žádost jak do oblasti podpory uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a), tak do oblasti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b) Programu, vždy však maximálně jednu žádost do každé uvedené oblasti. Žádost může být buď investiční, nebo neinvestiční a týká se pouze jednoho "projektu"

Podání skrze

Elektronické podání

Kontakty

Ivana Kučerová, tel. 257 280 506, e-mail: kucerova@kr-s.cz

Radka Libánská, tel. 257 280 445, e-mail: libanska@kr-s.cz

zpět na začátek stránky

Dokumenty