Responsive Image

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000127

Název projektu: Zajištění činností Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje 2024-2025
Období realizace: 1.1.2024 – 31.12.2025
Celkové veřejné výdaje projektu: 4 740 408,00 Kč


Projekt je zaměřen na zajištění a podporu činností a aktivit sekretariátu Regionální stálé konference (dále jen "RSK") a absorpční kapacity pro území Středočeského kraje. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci sekretariátu RSK, členové RSK a pracovních skupin RSK. Hlavními aktivitami projektu jsou zejména personální zajištění sekretariátu RSK SČK, který má na starosti zajištění zasedání RSK, koordinaci a komunikaci se členy RSK a pracovních skupin, sledování a iniciaci absorpční kapacity aj.

Prvky povinné publicity jsou uváděny na webovém portálu Regionální stálé konference Středočeského kraje https://rsk-sk.cz, zde naleznete i kontakty na jednotlivé koordinátory https://rsk-sk.cz/kontakty/

Responsive Image