Zjištění času narození

Nejdříve kontaktujte (telefonicky, e-mailem) referentku oddělení občanských agend s dotazem na zjištění času narození. Současně bude domluven způsob úhrady správního poplatku.

Po obdržení informace máte 2 možnosti:

  1. na „Hlášení o narození“ můžete přijít nahlédnout osobně v úředních hodinách na Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 – telefonicky si domluvte termín pro nahlédnutí (s sebou platný doklad totožnosti, rodný list, ev. oddací list, ze kterého je patrná změna na současné příjmení, pokud žadatel/ka nenese stále příjmení, které měl/a v době narození, správní poplatek ve výši 50 Kč se hradí na pokladně v hotovosti či platební kartou); 
  2. žádost o vystavení „Potvrzení ze sbírky listin – sdělení času narození“ zašlete poštou, popř. prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem. V žádosti uveďte Vaše osobní údaje v době narození – jméno a příjmení, datum a místo narození a přiložte kopii rodného listu (ev. oddacího listu, ze kterého je patrná změna na Vaše současné příjmení, pokud nenesete stále příjmení, které jste měl/a v době narození), uveďte adresu, na kterou bude „potvrzení“ ve lhůtě cca 30 dnů ode dne obdržení Vaší žádosti zasláno.