Odbor správní a krajský živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy, který přísluší krajskému úřadu zejména v následujících oblastech:

ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ A SPRÁVNÍCH AGEND

 • odvolací řízení ve věcech přestupků
 • veřejnoprávní smlouvy (přestupky, obecní policie)
 • veřejné sbírky
 • volby (zajišťuje volby po technické a organizační stránce a je registračním místem pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Poslanecké sněmovny PČR)
 • pohřebnictví (vydává obcím předběžný souhlas s řádem veřejného pohřebiště a s provozováním veřejného pohřebiště) a válečné hroby

ODDĚLENÍ OBČANSKÝCH AGEND

 • matrika a státní občanství
 • evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady
 • veřejnoprávní smlouvy (evidence obyvatel)

ODDĚLENÍ KRAJSKÉHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU

 • vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním živnostenským úřadům
 • odvolací řízení ve věcech živnostenského podnikání a ve věcech zemědělského podnikání
 • kontroly dodržování zákona o regulaci reklamy a dodržování zákona o cenách (cenová evidence, značení zboží cenami)