Je nutné se k podání žádosti o udělení státního občanství ČR objednat?
Ano, k podání žádosti je vždy nutná telefonická (nikoli e-mailová) rezervace termínu u referentky podle místa Vašeho trvalého pobytu.
Do přidělení termínu neopatřujte tzv. bezdlužnosti z finančního úřadu, celního úřadu, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení a úřadu práce, neboť tyto nesmí být k datu podání žádosti starší 30 dnů.

Kde a jakým způsobem lze zaplatit správní poplatek při podávání žádosti o udělení státního občanství ČR?
Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo kartou (nikoli kolkovými známkami) na pokladně krajského úřadu.

Je nutné předložit k žádosti o udělení státního občanství ČR bezdlužnosti i pro děti?
Ano, pro každé dítě (nerozhoduje jeho věk) je nutno předložit bezdlužnosti z finančního úřadu, celního úřadu a zdravotní pojišťovny.

V jaké podobě mám předkládat dokumenty doručené do datové schránky?
Jsou-li dokumenty doručené do datové schránky předkládány v listinné podobě, musí být zkonvertovány z elektronické do listinné podoby (autorizovaná konverze dokumentu) na pracovištích Czech POINT.

V jaké podobě se předkládají pracovní smlouvy, dodatky k pracovním smlouvám, mzdové výměry, daňová přiznání?
Předkládají se v prostých kopiích, z daňových přiznání by mělo být dále patrné, že byly finančnímu úřadu doručeny.

Kdo poskytuje informace o stavu mé žádosti o udělení státního občanství ČR?
Informace o žádosti poskytuje pouze Ministerstvo vnitra – tel. č. 974 817 411, 418, e-mailová adresa: posta@mvcr.cz, obcanmat@mvcr.cz.
Krajský úřad není Ministerstvem vnitra informován o průběhu vyřizování Vaší žádosti.

Jaká je výše správního poplatku za přijetí žádosti o udělení státního občanství ČR?
zletilá fyzická osoba (dospělý) - 2 000 Kč
nezletilá fyzická osoba (dítě) - 500 Kč
azylant - 500 Kč