Dokumenty

Dokumenty ke stažení

Kontakty

Informace

POZBÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Státní občan České republiky pozbývá státní občanství České republiky prohlášením o vzdání se státního občanství České republiky, jestliže současně splňuje tyto podmínky:

a) trvale se zdržuje v cizině,

b) není v České republice přihlášen k trvalému pobytu a

c) je zároveň státním občanem cizího státu, nebo žádá o nabytí cizího státního občanství a prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky činí v souvislosti s nabytím tohoto státního občanství

Vyřizuje:

Prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky se činí před zastupitelským úřadem České republiky vykonávajícím působnost pro stát, ve kterém se prohlašovatel trvale zdržuje, nebo pro stát, o jehož státní občanství prohlašovatel žádá, který toto podání postoupí příslušnému krajskému úřadu anebo před krajským úřadem příslušným podle místa posledního trvalého pobytu žadatele na území České republiky. Pro žadatele s posledním trvalým pobytem na území Středočeského kraje je příslušným úřadem Krajský úřad Středočeského kraje.

Pokud prohlašovatel pobyt na území České republiky nikdy neměl, je místně příslušným Úřad městské části Praha 1.

Potřebujete:

  • Platný doklad totožnosti
  • Doklad prokazující pobyt v cizině,
  • Doklad o nabytí cizího státního občanství nebo doklad prokazující přislíbení nabytí cizího státního občanství

Státní občanství České republiky se pozbývá dnem převzetí dokladu o pozbytí státního občanství České republiky prohlášením.