Koncepce podpory památkové péče ve Středočeském kraji na období 2014-2016

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 9. prosince 2013 usnesením č. 91-9/2013/ZK schválilo Koncepci podpory památkové péče ve Středočeském kraji na období 2014-2016. Koncepce analyzuje současnou situaci v oblasti památkové péče ve Středočeském kraji, identifikuje pozitiva i negativa a na základě sumarizovaných podkladů a poznatků navrhuje opatření, která mají vést k dalšímu vývoji památkové péče v kraji.

Dokumenty ke stažení

Koncepce památkové péče v České republice na léta 2017 – 2020