Kontrolní zjištění

Tato kapitola obsahuje stručný přehled kontrolních zjištění Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kultury a památkové péče, z kontrol prováděných u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na území Středočeského kraje, jakožto orgánů státní památkové péče. Cílem je poskytnout těmto orgánům státní památkové péče metodickou pomoc pro aplikaci zákona o státní památkové péči a navazujících právních předpisů.

Dokumenty ke stažení