Příručka pro vlastníky kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích Středočeského kraje

Cílem příručky je pomoci vlastníkům při základní orientaci v oblasti památkové péče a být průvodcem při nakládání s kulturní památkou či nemovitostí v památkově chráněném území.

Dokumenty ke stažení