Odbor kultury a památkové péče administruje dotace na podporu kultury, obnovy památek a cestovního ruchu.

V odůvodněných případech hodných zvláštního zřetele poskytuje individuální dotace na základě samostatného rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva kraje o žádosti.

„Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram - 55. ročník“ - Dvořákovo Příbramsko, z. ú.

Provoz a činnost projektů "Naši světci" a "Putování za kořeny" - SVATÁ LUDMILA z. s.

„Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií SOUNDTRACK PODĚBRADY 2024“ - SOUNDTRACK FESTIVAL a.s.

„Skutečná Liga Středočeského kraje 2024" - N.S.E.F. production s. r. o.

Údržba značení pěších a cyklistických tras ve Středočeském kraji - Klubu českých turistů

„Stavba roku Středočeského kraje 2024“ - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Dokumenty ke stažení