Profesionání divadla ve Středočeském kraji

Městské divadlo Mladá Boleslav

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Divadla Kladno, s. r. o.

 

 

Podpora profesionálních divadel z rozpočtu Středočeského kraje 2018.

Středočeský kraj podporuje každoročně dotací z rozpočtu tři profesionální divadla.

Ve Středočeském kraji byla po roce 1989 zachována tři profesionální činoherní divadla. V Příbrami, Mladé Boleslavi a Kladně. Samostatně pak působilo kladenské loutkové divadlo Lampion. Rozhodnutím zastupitelstva města Kladno však bylo divadlo Lampion v divadelní sezóně 2007/2008 sloučeno s činoherním divadlem a od té doby pracují v Kladně pod jedním vedením a hlavičkou společnosti Divadla Kladno s. r. o. dva umělecké soubory. Zřizovatelem všech výše zmíněných divadel jsou města, ve kterých mají svou domovskou scénu.

Divadlo A. Dvořáka Příbram je profesionální divadlo, jehož zřizovatelem je město Příbram. Celý komplex, ve kterém jsou dvě divadelní scény, estrádní sál i kino, se stavěl podle návrhu Ing. arch. Hilského. Základní kámen nové stavby byl položen 1. května 1957. O dva roky později se poprvé v příbramském divadle zvedla opona. Město Příbram bylo povýšeno do kategorie měst se stálou divadelní scénou. Dne 29. června 2006 zahrnulo Ministerstvo kultury ČR celý objekt mezi kulturní památky. V Divadle ADvořáka pravidelně hostují soubory profesionálních divadel z Prahy,  dalších českých měst.

Městské divadlo Mladá Boleslav je profesionální divadlo, jehož zřizovatelem je město Mladá Boleslav. Působí na dvou scénách secesní budovy, která byla postavena v roce 1909. Profesionální umělecký soubor působí v městském divadle od roku 1945. V roce 1963, v rámci celostátní reorganizace divadelní sítě, bylo převedeno ze správy města pod Krajský národní výbor Praha. V letech 1966–1994 bylo divadlo sloučené s kladenským divadlem pod názvem Divadlo Jaroslava Průchy, později byl název změněn na Středočeské divadlo Kladno a Mladá Boleslav. Během let 1977 - 1985 došlo ke generální rekonstrukci budovy a vytvoření druhé, alternativní scény. Samostatné městské divadlo funguje od roku 1994. Kromě místního souboru na jeho scéně pravidelně hostují soubory ostatních středočeských divadel, divadla z Prahy a dalších českých měst.

Divadla Kladno s.r.o. je společnost sdružující Městské divadlo Kladno a Loutkové divadlo LampionJejím zakladatelem a stoprocentním vlastníkem společnosti je město Kladno. Osud činoherního divadla byl v letech 1966 až 1994 spjatý s mladoboleslavským divadlem. Po generální opravě mladoboleslavského divadla mělo dojít na rekonstrukci divadla v Kladně. K tomu však již nedošlo. Loutkové divadlo Lampion po skončení správy KNV Praha působilo samostatně pod městem Kladno. V lednu 2006 došlo rozhodnutím magistrátu města Kladno ke spojení Středočeského divadla Kladno a Loutkového divadla Lampion. Byla založena společnost s ručením omezeným, původně s názvem Středočeské divadlo Kladno s.r.o., později přejmenovaná na Kultura pro Kladno s.r.o.

Grantové a dotační řízení

Od roku 2002 bylo zavedeno ve Středočeském kraji grantové a dotační řízení, prostřednictvím kterého jsou tato divadla pravidelně podporovaná dotací. Poskytnutí příspěvku Středočeským krajem znamená zařazení divadel do skupiny prioritních kulturních aktivit, kterými se náš kraj charakterizuje, potažmo zviditelňuje. Finanční příspěvky poskytnuté Středočeským krajem pomáhají zkvalitnit divadelní tvorbu. Doplňují příspěvky na činnost divadel od měst jako zřizovatelů a vlastníků divadelních budov a příspěvky od MK ČR, jako podporovatele všech profesionálních divadel v republice. Středočeské scény hrají pro diváky nejen svého domovského města, ale pro diváky celého Středočeského kraje. Všechna divadla a především loutkové divadlo zajišťují školní představení.  Účastní se prestižních soutěží a přehlídek, ve kterých je porovnávána úroveň vlastní tvorby, inscenace a jednotlivci jsou nominování do vrcholové soutěže Česká Thálie, kde sklízí zasloužilá ocenění. Uskutečňují vzájemná výměnná představení, hostují v Praze a po celém území republiky, vyjíždějí i do zahraničí.