Mistři tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje

Tradiční lidová kultura - ilustrační foto

Tradiční lidová kultura - ilustrační foto

Tradiční lidová kultura - ilustrační foto

Tradiční lidová kultura ve Středočeském kraji

 

Středočeský kraj na  začátku roku 2005 pověřil svoji příspěvkovou organizaci Regionální muzeum v Kolíně vytvořením Regionálního odborného pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu. Náplní je zajištění metodické, prezentační, informační a školící služby, zvláště na poli živé lidové kultury v regionu středních Čech. V praxi zajišťuje tuto činnost pobočka kolínského muzea - Muzeum lidových staveb v Kouřimi.

Důvodů pro pověření kouřimského pracoviště bylo určitě více, ale jedním z hlavních a rozhodujícím ukazatelem byla dlouholetá zkušenost v prezentaci lidové kultury. Tato zkušenost se dále projevuje v cílevědomém uchovávání i znovuobjevování dávno zapomenutých lidových zvyků a obyčejů,  v pravidelném představování lidových řemeslníků a umělců lidové tvorby.

Základními úkoly odborného pracoviště pro nejbližší období je zajištění informační a částečně metodické funkce pro území Středočeského kraje, vytvoření sítě dobrovolných spolupracovníků, zmapování základních dokladů živé lidové kultury a poskytování získaných informací nejširší veřejnosti. Identifikace, tedy záznamy základních informací o existenci projevů lidové kultury, představuje první krok k poznání současného stavu. Muzeum metodicky spolupracuje s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici

Pozornost je věnována též dokumentaci tradice lidové výroby a řemesel. Centrum navrhuje udělení celostátního ocenění Nositel tradice lidových řemesel významným řemeslníkům této oblasti. Na základě získaných informací je zveřejňováno Kalendárium národopisných akcí pro jednotlivé roky. Informace o událostech jsou publikovány na webových stránkách. Jsou též průběžně vkládány do  databáze  Národního ústavu lidové kultury.

K podpoře a popularizaci lidové kultury přispívají také muzejní výstavy, zvláště výstavy   s doprovodnými živými programy, s ukázkami lidové výroby, folklorními pořady apod. Pozornost věnuje těmto aktivitám nejen Muzeum lidových staveb  v Kouřimi, ale zařazují je do svých programů mnohá další muzea.

Regionální odborné pracoviště nabízí spolupráci a odbornou pomoc školám, regionálním sdružením, obcím, spolkům a dalším organizacím formou osobních konzultací o lidové kultuře, přednášek a besed na vybraná témata (např. Lidové obyčeje, Rodinné tradice, Vesnické stavby a sídla, Jak se ve středních Čechách tancovalo, Lidové umění aj.). 

Oblast péče o tradiční lidovou kulturu vychází z usnesení vlády č. 571 ze dne 11. června 2003. Ve schválené Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu vláda doporučila hejtmanům, primátorům statutárních měst a starostům obcí a dalším členům zastupitelských orgánů krajů a obcí, aby se seznámili s Koncepcí a využili ji při zpracování vlastních dokumentů a naplňování vlastních záměrů v péči o tradiční lidovou kulturu v jejich působnosti. Zároveň vláda pověřila Ministerstvo kultury realizací jejího usnesení.

Středočeský kraj naplňuje záměry vyjádřené v Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu především zřízením a podporou Regionálního odborného pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu. Kraj bude i nadále v této oblasti  podporovat, zajišťovat  a rozvíjet výše uvedené aktivity jak přímou podporou, tak i grantovou politikou v oblasti kultury. Vyjádřuje tím svůj zájem a odpovědnost za ochranu důležité části našeho  kulturního dědictví.

 

Dokumenty ke stažení