Představujeme podrobnou Analýzu kulturního prostředí Středočeského kraje, zpracovanou v 5 částech:

  1. Kulturní dědictví
  2. Kulturní infrastruktura
  3. Akce a aktivity
  4. Příspěvkové organizace
  5. Agendy a nástroje podpory

Prosíme o vaši zpětnou vazbu, názory, náměty a připomínky, a to až do pondělí 8.4.2024, 24:00 hodin.

Vaše komentáře budou vypořádány zpracovatelem ONplanlab s.r.o., a následně i s vypořádáním zveřejněny na webových stránkách Středočeského kraje v sekci Odboru kultury a památkové péče a webových stránkách www.kreativnistrednicechy.cz.

Analýza kulturního prostředí Středočeského kraje v plném znění ZDE

Formulář k poskytnutí zpětné vazby k předložené Analýze kulturního prostředí Středočeského kraje jako součásti návrhu Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví 2024-2030: ZDE