Oddělení financování a rozpočtu

Oddělení financování a rozpočtu školství se věnuje financování škol a školských zařízení na území kraje, které jsou zřizovány krajem, obcemi a soukromými zřizovateli. Dále spravuje prostředky na provoz, opravy, havárie a investice pro krajské organizace. Významnou část agendy tvoří výkaznictví, kde se mj. řeší sumarizace účetních závěrek a finančních výkazů za oblast školství.