Soutěže MŠMT 

Zde naleznete informace k soutěžím vyhlašovaným MŠMT ČR, podpořených z dotačního programu MŠMT ČR na podporu okresních a krajských kol.