Nabídka kurzů Krizová intervence ve školním prostředí
Dílčí aktivitou krajského projektu „Školská prevence rizikového chování pro Středočeský kraj v roce 2024“ realizovaného v rámci dotačního řízení MŠMT budou vzdělávací kurzy pro pedagogy na téma Krizová intervence ve školním prostředí. Akreditované kurzy budou díky podpoře MŠMT a Středočeského kraje pro účastníky ze Středočeského kraje BEZPLATNÉ. Pozvánku s bližšími informacemi naleznete v příloze.

Dokumenty ke stažení


Nabídka kurzu Základy vedení třídnických hodin
Dílčí aktivitou krajského projektu „Školská prevence rizikového chování pro Středočeský kraj v roce 2024“ realizovaného v rámci dotačního řízení MŠMT bude vzdělávací kurz pro pedagogy na téma Základy vedení třídnických hodin. Akreditovaný kurz bude díky podpoře MŠMT a Středočeského kraje pro účastníky ze Středočeského kraje BEZPLATNÝ. Pozvánku s bližšími informacemi naleznete v příloze.

Dokumenty ke stažení


Semináře primární prevence - JARO 2024
Středočeský kraj ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje – Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (VISK) připravil v roce 2024 sérii vzdělávacích seminářů z oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. V nabídce jsou semináře s termíny konání do konce srpna 2024. Seznam seminářů s odkazy na přihlašování naleznete v příloze.

Dokumenty ke stažení