Dne 1. 6. 2021 byla spuštěna II. etapa Pasportizace sportovišť Středočeského kraje, která probíhá formou prostorového dotazníku. Pasportizace sportovišť Středočeského kraje navazuje na první strategický dokument Plán rozvoje sportu ve Středočeském kraji – Koncepce sportovní politiky Středočeského kraje 2018 – 2025.

Díky zástupcům obcí, spolků a dalších, především sportovních subjektů, se v I. etapě podařilo zmapovat přes 900 sportovišť a následně vlastními silami dalších 900 převážně venkovních sportovišť.

Cílem II. etapy je doplnit chybějící údaje u již zadaných sportovišť a zmapovat další objekty, které se ve Středočeském kraji nachází.

Dotazník připravil Odbor školství / Oddělení mládeže a sportu ve spolupráci s Odborem informatiky / úsek GIS.

Ukončení sběru dat bude 30. 6. 2021

V případě dotazů kontaktujte: Jiřího Havrana,  havran@kr-s.cz, tel: 257 280 757 

                                                      Bc. Petra Hoskovce, hoskovecp@kr-s.cz, tel: 257 280 263

Prezentace výsledků I. etapy: ZDE                                Přímý odkaz na aplikaci II. etapy: https://arcg.is/a1abK     

QR kód na aplikaci: