Vyhlášení 11. ročníku soutěže o titul Škola udržitelného rozvoje na období 2024-2026
Klub ekologické výchovy z.s. ve spolupráci se Středočeským krajem vyhlašují 11. ročník soutěže o titul Škola udržitelného rozvoje na období 2024-2026. Zúčastnit se mohou školy a školská zařízení se sídlem ve Středočeském kraji všech zřizovatelů.
Bližší informace k soutěži, dotazník k hodnocení aktivit školy v oblasti environmentální výchovy (EV) a vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) a kritéria pro hodnocení naleznete v přílohách.

Dokumenty ke stažení


Optimalizace gymnázií v Příbrami - prezentace

Optimalizace gymnázií v Příbrami

Prezentace radního Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu, Mgr. Milana Váchy, k záměru institucionální optimalizace gymnázií v Příbrami.

Dokumenty ke stažení


Formuláře žádostí o přezkoumání zkoušky společné části maturitní zkoušky

Formuláře žádostí o přezkoumání zkoušky společné části maturitní zkoušky

Dokumenty ke stažení


Kopie školních dokladů - postup získání

Postup pro získání kopie školních dokladů

Stejnopisy školních dokladů Vám poskytne příslušná škola (zřizovateli veřejných základních škol jsou obce, zřizovateli veřejných středních škol jsou kraje).

Informace o eventuální nástupnické škole po roce 1996 (poté, co daná škola zanikla) Vám poskytne MŠMT.

Jestliže MŠMT neposkytne informaci o nástupnické škole, která by Vám mohla vystavit duplikát Vašich školních dokladů, musíte se obrátit na příslušné archivy (výchozí kontakty získáte na www.cesarch.cz nebo na www.nacr.cz ).

 


Středočeský kraj a školní stravování

Středočeský kraj a školní stravování

Plány a vize Středočeského kraje v oblasti školního stravování.

Dokumenty ke stažení


Stanovisko MVČR k doručování písemností dle správního řádu

Stanovisko MVČR k doručování písemností dle správního řádu

Dopis Ministerstva práce a sociálních věcí, který v příloze obsahuje dopis Ministerstva vnitra k doručování dle správního řádu včetně Závěru č. 24 „Doručování správních písemností prostřednictvím poštovních obálek.  

Dokumenty ke stažení


Stanovisko MPSV k postupu orgánů SPOD v případech záškoláctví

Stanovisko MPSV k postupu orgánů SPOD v případech záškoláctví

 

Dokumenty ke stažení