Česko-ukrajinský slovník "Dítě v pohybu"

Česko-ukrajinský slovník "Dítě v pohybu"

V příloze naleznete Česko-ukrajinský slovník "Dítě v pohybu", který má pomoci učitelům mateřských a základních škol, příp. vedoucím dalších sportovních institucí, které v souvislosti s válkou na Ukrajině a s uprchlickou krizí mají ve svých třídách a kolektivech ukrajinské děti, které neumí česky. 

Dokumenty ke stažení


Postup při zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ

Postup při zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ

Informační materiál MŠMT týkající se postupu mateřských škol a základních škol zřizovaných obcí nebo dobrovolným svazkem obcí při potřebě financovat nárůsty počtu dětí a žáků - viz příloha.

Dokumenty ke staženíMŠMT - Informace pro ředitele mateřských škol k přijímání ukrajinských dětí

MŠMT - Informace pro ředitele MŠ k přijímání ukrajinských dětí

Podrobné informace MŠMT k přijímání ukrajinských dětí do mateřských škol naleznete v příloze.

Dokumenty ke stažení