Metodický materiál ke konkursnímu řízení

Metodika - konkursní řízení - obce 2022

V příloze naleznete metodický materiál k postupu při konkursním řízení - vyhl. č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů:

  1. Metodicko-výkladová příručně k problematice konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení
  2. Konkursní řízení ve školství

Dokumenty ke stažení


Informace MŠMT o postupu při založení nové školy nebo školského zařízení

Informace MŠMT o postupu při založení nové školy nebo školského zařízení

Informace o postupu při založení nové školy nebo školského zařízení včetně postupu při zápisu do rejstříku škol a školských zařízení, formulářů k žádosti, vzorové zřízovací listiny a metodického pokynu ke svazkovým školám naleznete v příloze.

Dokumenty ke stažení


Stanovisko Ministerstva vnitra ČR k poskytování součinnosti při veřejnosprávní kontrole

Stanovisko MV ČR k poskytování podkladů kontrolujícím

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR poskytl stanovisko týkající se poskytování podkladů kontrolujícím při veřejnosprávní kontrole příspěvkové organizace - školy. Odpovědi na dotazy naleznete v příloze.

Dokumenty ke stažení


Aktualizace údajů o školách v Základním registru osob

Aktualizace údajů o školách v Základním registru osob

V souvislosti s novelou zákona č. 111/2009 Sb. a zákona č. 300/2008 Sb. došlo ke sjednocení definice orgánů veřejné moci. S účinností od 1.7.2017 se orgány veřejné moci stanou i školy a školská zařízení a bude jim zřízena datová schránka orgánu veřejné moci. Z výše uvedeného důvodu je třeba aktualizovat údaje o školách v Základním registru osob (ROS).

Bližší informace, včetně seznamu škol, u nichž chybí aktuální informace, naleznete v příloze.

Dokumenty ke stažení


Zřizování škol a školských zařízení a odměňování pracovníků ve školství

Zřizování škol a školských zařízení a odměňování pracovníků ve školství

Dokumenty ke stažení


Informace o povinném předškolním vzdělávání

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani


Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, o vymezení školských obvodů - stav od 1. 1. 2017

Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, o vymezení školských obvodů - stav od 1. 1. 2017

http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-1-stav-od-1-1-2017.aspx


Podání žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení

Podání žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení

FORMULÁŘE k žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení naleznete zde.