Plán rozvoje sportu ve Středočeském kraji

Koncepce sportovní politiky Středočeského kraje 2018 – 2025, je prvním strategickým dokumentem v oblasti sportu ve Středočeském kraji, schválený usnesením zastupitelstva č. 030-14/2018/ZK ze dne 25. 6. 2018.

Dokument je rozdělen na část analytickou a návrhovou a opírá se o platnou legislativu České republiky. Primárně vychází ze státní Koncepce podpory sportu 2016 – 2025, která navazuje na Programové prohlášení vlády České republiky a byl zpracován na základě povinnosti vyplývající z novely zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumenty ke stažení