Vyhlášení školních soutěží a přehlídek v roce 2023 pro zájemce o pořádání okresních a krajských kol

Středočeský kraj vyhlašuje školní soutěže a přehlídky pro rok 2023. MŠMT se rozhodlo soutěže rozdělit do 5 kategorií: vědomostní, sportovní, řemeslné, umělecké a ostatní. Do výzvy na podporu sportovních, řemeslných uměleckých a ostatních soutěží v roce 2023 se kraj nemohl přihlásit, neboť dle výzvy není oprávněným žadatelem. Sportovní soutěže budou probíhat pod AŠSK ČR a Středočeskou krajskou radou AŠSK. Umělecké soutěže budou probíhat pod uměleckou radou ZUŠ. O podporu na okresní a krajská kola vědomostních soutěží bude žádat tak jako v roce 2022 Středočeský kraj. Zájemci o pořadatelství okresních a krajských kol soutěží a přehlídek zašlou vyplněný finanční rozpočet na Krajský úřad Středočeského kraje na e-mailovou adresu: hoskovecp@kr-s.cz do 2.12.2022.

Dokumenty ke stažení