Návrh Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví ke komentáři 

Představujeme koncepci rozvoje a podpory kulturního prostředí ve Středočeském kraji na období 2024–2030.

Prosíme o Vaši zpětnou vazbu, názory, náměty a připomínky, a to až do neděle 17.3. 2024, 24:00 hod.

Vaše komentáře budou vypořádány zpracovatelem ONplan lab s.r.o., a následně i s vypořádáním zveřejněny na webových stránkách Středočeského kraje v sekci Odboru kultury a památkové péče a webových stránkách www.kreativnistrednicechy.cz.

Kompletní dokument najdete v pdf níže ke stažení, spolu s odkazem na elektronický formulář pro zpětnou vazbu. Jeho struktura odpovídá struktuře Strategie, máte tak možnost vyjádřit se přímo ke konkrétní kapitole nebo specifické části dokumentu.

Soubor ke komentování a formuláře k zanesení připomínek: 

Návrh Strategie: ZDE

Formulář pro poskytnutí zpětné vazby k návrhu Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví 2024–2030: ZDE