V rámci tvorby Strategie pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví na léta 2024-2030 pořádá Středočeský kraj setkání na 12 místech našeho kraje. Jejich cílem je sezvat co nejširší spektrum kulturních aktérů k debatě nad potřebami a potenciálem kultury ve středních Čechách. Výstupy z debat budou využity při tvorbě hlavního strategického materiálu kraje na následující období.

Více ke strategii, způsobu jejího vzniku a harmonogramu najdete zde. Jednotlivé workshopy jsou naplánovány takto:

17. 10. 10:00-12:00 Beroun, Městský úřad Beroun – REGISTRACE

17. 10. 15:00-17:00 Rakovník, Městská knihovna - REGISTRACE

25. 10. 10:00-12:00, Dolní Břežany, Kulturní dům - REGISTRACE 

25. 10. 14:00-16:00, Příbram, Městský úřad - REGISTRACE

31. 10. 10:00-12:00 Mladá Boleslav, Dům kultury - REGISTRACE

31. 10. 15:00-17:00 Mělník, Masarykův kulturní dům - REGISTRACE

2. 11. 15:00-17:00 Nymburk, Obecní dům - REGISTRACE

7. 11. 10:00-12:00 Kutná Hora, Dačický dům - REGISTRACE

7. 11. 15:00-17:00 Kolín, Centrum rozvoje podnikání - REGISTRACE

14. 11. 15:00-17:00 Kladno, SVKKL - REGISTRACE

15. 11. 10:00-12:00, Benešov, Muzeum designu - REGISTRACE

21. 11. 10:00-12:00, Čelákovice, Kulturní dům - REGISTRACE

V případě dotazů kontaktujte Jitku Pánek Jurkovou, Ph.D., na e-mailu panekj@kr-s.cz.