Oddělení regionální infrastruktury řídí projekty cyklostezek v koridorech dálkových páteřních cyklotras podél vodních toků:

Labe

Vltavy

Berounky

Jizery

Sázavy

Středočeský kraj dále podporuje rozvoj cyklostezek využitím opuštěných těles dráhy a dalších staveb samostatných chráněných cest pro bezmotorovou dopravu.

Oddělení regionální infrastruktury dále řídí projekty parkovišť typu P+R – tedy „park and ride“ u významných dopravních uzlů.

Fáze připravenosti projektů:

Příprava

Příprava zahrnuje zmapování trasy, majetkoprávní vypořádání, příprava projektového záměru a jeho schválení Radou kraje, zařazení projektu do Zásobníku projektů a alokace finančních prostředků na projekt případně zařazení do zásobníku investic a alokace finančních prostředků, zařazení projektu do Informačního systému projektových záměrů Ministerstva pro místní rozvoj a výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace.

Studie

Studie prověřuje proveditelnost záměru.

DÚR

Zpracování dokumentace k územnímu řízení.

DSP

Zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení.

DUSP

Dokumentace pro vydání společného územního a stavební povolení

Realizace

Stavba cyklostezky a její uvedení do provozu.


 

 


           

 

                                              
  

Cyklostezky - realizace projektů.