Obr. č. 1 - Chráněné úložiště pro jízdní kola - cyklověž- v Lysé nad Labem s kapacitou 118 míst pro jízdní kola a s průměrnou obsazeností 76 kol denně v červnu 2022. Výstavba byla finančně podpořena Středočeským krajem v roce 2017.

Obr. č. 2 - Cyklostezka Hořovice-Kotopeky včetně lávky přes Červený potok na plánované dálkové páteřní cyklotrase č.3. Výstavba byla finančně podpořena Středočeským krajem v roce 2022.

Předpokládané vyhlášení Programu 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cyklistické infrastruktury je 8.7.2024

Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cyklistické infrastruktury

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 014-23/2023/ZK ze dne 27.3.2023 byl vyhlášený Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cyklistické infrastruktury (dále jen „Program").

Účelem dotace poskytnuté dle tohoto Programu je rozvoj cyklistické infrastruktury podle priorit Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017-2023 ve znění aktualizace 2020.

Program obsahuje 6 tematických zadání:

a) Výstavba cyklistické infrastruktury na dálkových páteřních trasách;

b) Výstavba cyklistické infrastruktury na vybraných páteřních regionálních trasách;

c) Výstavba cyklistické infrastruktury na cyklotrasách spojujících cyklotrasy na území Prahy s cyklotrasami na území Středočeského kraje;

d) Páteřní infrastruktura pro parkování jízdních kol;

e) Doplňková infrastruktura pro parkování jízdních kol v území ITI;

f) Doplňková infrastruktura pro parkování jízdních kol mimo území ITI.

Mapová aplikace cyklokoncepce s trasami dle tematických zadání a)-c) zde https://gis.kr-stredocesky.cz/js/dop_cyklokoncepce/    

Žadateli o dotace v rámci Programu jsou obce, města a jejich sdružení a podpořeny mohou být projekty spolufinancované z jiných veřejných finančních zdrojů (kromě projektů v rámci tématického zadání f) Doplňková infrastruktura pro parkování jízdních kol mimo území ITI). Prioritně jsou podporované stavby liniové cyklistické infrastruktury v koridorech dálkových páteřních cyklotras dotací v maximální výši 5 000 000 Kč, které současně nesmí převýšit 100 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu, dále stavby v koridorech páteřních regionálních tras a stavby na cyklotrasách spojujících cyklotrasy na území Prahy s cyklotrasami na území Středočeského kraje dotací v maximální výši 2 000 000 Kč, která současně nepřevyšuje 50 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu.

Nově jsou do programu zařazeny dotace na zřizování chráněných úložišť pro jízdní kola v uzlových bodech integrovaného dopravního systému. Chráněným uložištěm pro jízdní kola se rozumí parkovací místo pro jízdní kola, které je součástí terminálu/přestupního uzlu ve vzdálenosti max. 200 m od vstupu do budovy/na nástupiště, kde je jízdní kolo uloženo v uzavřeném prostoru zabezpečeném elektronickým zámkem a které je vybaveno bezkontaktním platebním terminálem.

Dotace budou poskytovány na zřizování cyklověží nebo koláren s minimální kapacitou 100 kol u vlakové zastávky/stanice na elektrifikované železniční trati nebo u autobusové zastávky/nádraží (uzel) s obratem přes 3000 cestujících za 1 pracovní den, nebo s obratem větším než 2000 cestujících za 1 pracovní den, kde je současně zastávka minimálně 5 autobusových linek v maximální výši 3 000 000 Kč. Dále budou poskytovány dotace na zřizování cykloboxů nebo koláren v uzlech s obratem přes 100 cestujících za 1 pracovní den v území Integrovaných teritoriálních investic (ITI) v maximální výši 1 000 000 Kč, která současně nesmí převýšit 100 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu.

V území mimo ITI bude poskytnuta dotace na zřizování cykloboxů nebo koláren v uzlech s obratem přes 100 cestujících za 1 pracovní den v maximální výši 1 000 000 Kč, která současně nesmí převýšit 90 % z celkových uznatelných výdajů projektu.

Maximální celkový počet míst v chráněných uložištích v uzlu odpovídá 10 % z obratu cestujících za 1 pracovní den.

Zbytkovou částí celkových uznatelných výdajů projektu se rozumí celkové uznatelné výdaje projektu po odečtení uznatelných výdajů projektu hrazených z jiných veřejných zdrojů.

Žádosti je možné podávat pomocí aplikace dotace.kr-stredocesky.cz od 12.5. do 20.10.2023

 

 

 

                   

 

Cyklostezka Čáslav-Filipov na dálkové páteřní cyklostrase č. 1 s lávkou přes silnici I/38 podpořená ze Středočeského Fondu cyklistické infrastruktury v roce 2021.

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 021-12/2022/ZK ze dne 14.2.2022 byl vyhlášený Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cyklistické infrastruktury (dále jen „Program").

Účelem dotace poskytnuté dle tohoto Programu je rozvoj cyklistické infrastruktury podle priorit Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017-2023 ve znění aktualizace 2020.

Program obsahuje 3 tematická zadání:
a) Výstavba cyklistické infrastruktury na dálkových páteřních trasách;
b) Výstavba cyklistické infrastruktury na vybraných páteřních regionálních trasách;
c) Výstavba cyklistické infrastruktury na cyklotrasách spojujících cyklotrasy na území Prahy s cyklotrasami na území Středočeského kraje.

Mapová aplikace cyklokoncepce s trasami dle tematických zadání a)-c) zde.      

Žadateli o dotace v rámci Programu mohly být obce, města a jejich sdružení a podpořeny mohly být projekty spolufinancované z jiných veřejných finančních zdrojů. Prioritně byly podporované stavby liniové cyklistické infrastruktury v koridorech dálkových páteřních cyklotras dotací v maximální výši 5 000 000 Kč, které současně nesměly převýšit 100 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu, dále stavby v koridorech páteřních regionálních tras a stavby na cyklotrasách spojujících cyklotrasy na území Prahy s cyklotrasami na území Středočeského kraje dotací v maximální výši 2 000 000 Kč, která současně nepřevyšovala 50 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu. 

Lhůta pro podávání žádostí o dotace v Programu byla stanovena od 28. 3. 2022 od 9:00 hodin do 8. 8. 2022 do 16:00 hodin.

Dokumenty ke stažení