DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST STŘEDOČESKÉHO KRAJE

        
 

Dopravní obslužnost Středočeského kraje tvoří především páteřní železniční doprava s návazností na regionální autobusovou dopravu.

Organizaci dopravy na území Středočeského kraje je pověřená společnost INTEGROVANÁ DOPRAVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE, příspěvková organizace. Organizace zastupuje a jedná jménem Středočeského kraje ve věcech organizování veřejné dopravy.
Návrhy a připomínky ke změnám jízdních řádů pravidelné autobusové nebo železniční dopravy, stížnosti na zajištění dopravní obslužnosti dopravci, na území Středočeského kraje mohou občané i organizace směrovat průběžně u příspěvkové organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje. 
Formulář pro podání námětů, stížností a dalších informací k organizaci dopravy: 
Kontakty | Integrovaná doprava Středočeského kraje (idsk.cz)
Stížnosti na zajištění dopravní obslužnost směrované na podatelnu krajského úřadu jsou předávány IDSK, p.o. k přímému vyřízení.

V rámci dopravní obslužnosti je zajišťována i přeprava osob se sníženou schopnosti pohybu a orienatace prostřednictvím služby Bezba.

Integrace tarifu do společného s hlavním městem Prahou, přináší pro středočeské cestování mnoho výhod. Jízdu na jednu jízdenku po železnici navazující na přestup regionální autobusové dopravy, návaznost dopravních služeb MHD v krajských městech i v Praze, levnější jízdné, a nebo užitečné mobilní aplikace. 

Aplikace LÍTAČKA umožnuje moderní způsoby nákupu jízdného a je možné využívat i další benefity této aplikace.

Součástí zajištění dopravní obslužnosti jsou projekty rozvoje parkovišť typu P+R a rozvoj cyklodopravy na území našeho kraje. 

Rozcestník informací, na úvodní stránce krajského úřadu, přináší mnoho užitečných odkazů, které nespravuje administrátor naších webových stránek, ale jsou součástí spolupráce podávání informací směrem k uživatelům.