Rostoucí intenzita dopravy směřující do hlavního města Prahy, nedostatek parkovacích míst v centru hlavního města a s tím spojené dopravní komplikace na pozemních komunikacích Středočeského kraje, si vyžádaly čím dál větší poptávku po stavbě parkovišť typu P+R – tedy „park and ride“. Radiální síť dálnic a silnic I. třídy vede z Prahy přes území kraje do okolních českých regionů. Stejně je tomu i u železniční sítě, na níž většina významných celostátních tratí směřuje do Prahy. Z pohledu dojížďky obyvatel je určující neustále se zvyšující hustota zalidnění v okolí Prahy jako důsledek suburbanizace, která je v prudkém kontrastu s vylidněním mnoha oblastí v západní, jižní a severovýchodní části kraje Zájem obcí o stavbu parkovišť, ale i B+R – tedy „bike and ride“ systémů včetně cyklo věží, pomohly zhmotnit dotační programy s finanční podporou EU jako je IROP, který se vztahuje na celé území ČR nebo dotační nástroj ITI pro tzv. Pražskou metropolitní oblast.
Odbor veřejné mobility připravuje vlastní projekty tzv. krajských záchytných parkovišť P+R, která mají tvořit kapacitní síť záchytných parkovišť ve Středočeském kraji, nacházející se v okolí hl. m. Prahy, kde se v těsné blízkosti setkává významná silniční radiála s železniční tratí pražské příměstské dopravy, výjimečně i na trase páteřních autobusových linek směřujících do hlavního města. 
Více o projektech krajských záchytných parkovišť P+R zde