Oddělení regionální infrastruktury řídí projekty parkovišť typu P+R – tedy „park and ride“ u významných dopravních uzlů.


Fáze připravenosti projektů (popis grafických příloh):
Příprava
Příprava zahrnuje zmapování trasy, majetkoprávní vypořádání, příprava projektového záměru a jeho schválení Radou kraje, zařazení projektu do Zásobníku projektů a alokace finančních prostředků na projekt případně zařazení do zásobníku investic a alokace finančních prostředků, zařazení projektu do Informačního systému projektových záměrů Ministerstva pro místní rozvoj a výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace.
Studie
Studie prověřuje proveditelnost záměru.
DÚR
Zpracování dokumentace k územnímu řízení.
DSP
Zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení.
DUSP
Dokumentace pro vydání společného územního a stavební povolení.


Dokumenty ke stažení