Cyklistická doprava je rovnocenným pilířem dopravní politiky Středočeského kraje, spojeného s finanční podporou výstavby kvalitní a bezpečné cyklistické infrastruktury.

Středočeský kraj podporuje rozvoj cyklistické dopravy na svém území budováním cyklostezek v koridorech páteřních cyklotras spojujících všechny obce s rozšířenou působností vedoucích do sousedních krajů a Prahy, aby byly v celé délce bezpečné, komfortní, bezbariérové a celoročně sjízdné a tvořily základ pro budoucí souvislou síť bezpečných a přímých cyklostezek a dalších vhodných komunikací pro cyklisty na celém území kraje. 

Cyklostezky v koridorech páteřních cyklotras národního významu připravuje a buduje sám a na cyklostezky v koridorech páteřních cyklotras s nadregionálním a regionálním významem poskytuje městům a obcím dotace na jejich přípravu a výstavbu.

Dalšími aktivitami kraje je podpora chráněných úložišť pro kola v uzlových bodech integrovaného dopravního systému a začleňování cyklistické infrastruktury do silničních a železničních staveb.

Cíle a opatření k rozvoji cyklistické dopravy jsou popsány v Koncepci rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji.

Mapový portál Středočeského kraje s cyklokoncepcí (viz obrázek cyklokoncepce pod textem) je dostupný  zde.


 

Inspirace pro cyklo výlety ve Středních Čechách jsou dostupné na turisticko-informačním webu.