V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 014-23/2023/ZK ze dne 27.3.2023 byl vyhlášený Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cyklistické infrastruktury (dále jen „Program"). Úplné informace zde.

 

 

Cyklistická doprava je rovnocenným pilířem dopravní politiky Středočeského kraje, spojeného s finanční podporou výstavby kvalitní a bezpečné cyklistické infrastruktury.

Středočeský kraj podporuje rozvoj cyklistické dopravy na svém území budováním cyklostezek v koridorech dálkových páteřních cyklotras vedoucích do sousedních krajů, aby byly v celé délce bezpečné, komfortní, bezbariérové a celoročně sjízdné a tvořily základ pro budoucí souvislou síť bezpečných a přímých cyklostezek a dalších vhodných komunikací pro cyklisty na celém území kraje. 

Cyklostezky v koridorech dálkových páteřních cyklotras připravuje a buduje sám, nebo poskytuje dotace městům a obcím na jejich přípravu a výstavbu. Kraj také poskytuje dotace na přípravu a výstavbu cyklostezek v koridorech páteřních regionálních cyklotras navazujících na dálkové. 

Dalšími aktivitami kraje je podpora chráněných úložišť pro kola v uzlových bodech integrovaného dopravního systému a začleňování cyklistické infrastruktury do silničních a železničních staveb.

Cíle a opatření k rozvoji cyklistické dopravy jsou popsány v Koncepci rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji.

Mapový portál Středočeského kraje s cyklokoncepcí (viz obrázek cyklokoncepce pod textem) je dostupný  zde.


 

Inspirace pro cyklo výlety ve Středních Čechách jsou dostupné na turisticko-informačním webu.