INTEGROVANÁ DOPRAVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE, příspěvková organice

POVĚŘENA STŘEDOČESKÝM KRAJEM K ORGANIZACI VEŘEJNÉ DOPRAVY.

1. Název

 • Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • Zkrácený název IDSK nebo IDSK, p.o.

2. Důvod a způsob založení

 • Zřizovatel: Středočeský kraj
 • Nadřízený orgán: Krajský úřad Středočeského kraje

Povinný subjekt je příspěvkovou organizací zřízenou ke dni 1. dubna 2017 usnesením zastupitelstva krajského úřadu Středočeského kraje č. 020-24/2016/ZK ze dne 19. 9. 2016. Zřizovací listina byla nově vydána a schválena usnesením zastupitelstva krajského úřadu Středočeského kraje č. 034-14/2018/ZK ze dne 25. 6. 2018.

Základním účelem povinného subjektu je zabezpečování zájmů a potřeb Středočeského kraje při vytváření, organizování a kontrole funkce systému hromadné přepravy osob ve Středočeském kraji a v jejím spádovém území.

Povinný subjekt není orgánem veřejné moci ani správním orgánem.

3. Kontaktní spojení

 • 3.1 Kontaktní poštovní adresa
 • Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín
 • 3.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 • Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín
 • 3.3 Telefonní čísla
 • +420 221 594 415
 • 3.4 Adresa internetové stránky
 • http://www.idsk.cz
 • 3.5 Adresa e-podatelny
 • Povinný subjekt není orgánem veřejné moci a nemá elektronickou podatelnu.
 • 3.6 Další elektronické adresy
 • idsk@idsk.cz (pro veškerou komunikaci)
 • 3.7 Datová schránka
 • Datová schránka: pdrwknv

4. Případné platby lze poukázat

 • účet č. 2022870006/6000

5. IČ, DIČ

 • IČ 057 92 291
 • DIČ CZ05792291