Integrovaný regionální operační program (IROP)

Integrovaný regionální operační program (IROP)

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021 - 2027

IROP pokračuje i v programovém období 2021-2027. Oblasti vzdělávání se týká priorita 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb a vzdělávací infrastruktury. Všechny oblasti podpory jsou shrnuty ve strategickém dokumentu s názvem Programový dokument IROP 2021-2027.

Dokument a další informace naleznete zde.


Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Operační program Životního prostředí (OPŽP)

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021 - 2027

OPŽP bude i v období 2021–2027, podobně jako v předchozím období  2014-2020, základním zdrojem podpory pro financování projektů v oblasti ochrany životního prostředí, např. v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Nově bude program zaměřen mimo jiné na podporu environmentálního vzdělávání. Způsobilost výdajů končí v roce 2029, kdy bude program finálně uzavřen.

Dokument a další informace naleznete zde


Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Operační systém Jan Amos Komenský (OP JAK)

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021 - 2027

OP JAK navazuje na předchozí Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a jeho hlavním cílem je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce.

Dokument a další informace naleznete zde.


Národní plán obnovy (NPO)

Národní plán obnovy (NPO)

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021 - 2027

Vláda ČR připravila plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Tato východiska byla po konzultacích na národní i evropské úrovni přetavena do Národního plánu obnovy, který je dále konzultován a upravován.

Další informace naleznete zde.