Strategie rozvoje sítě škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem a jejich vzdělávací nabídky do roku 2030+

Strategie rozvoje sítě škol a školských zařízení je dokumentem, který obsahuje základní východiska, kritéria a postupy, podle kterých Středočeský kraj v následujících letech bude postupovat v procesu postupných změn směřujících ke zvýšení kvality poskytovaných vzdělávacích služeb jím zřizovanými školami a školskými zařízeními.    

Dokumenty ke stažení


Podklady pro zpracování Strategie rozvoje sítě škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem a jejich vzdělávací nabídky do roku 2030+

Dokumenty, které byly použity jako podklady pro zpracování Strategie rozvoje sítě škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem a jejich vzdělávací nabídky do roku 2030+.

Dokumenty ke stažení