Fond sportu a volného času 2024 - sportovní aktivity

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 27.11.2023 schválilo usnesením č. 037-29/2023/ZK Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ze Středočeského Fondu sportu a volného času 
Alokovaná finanční částka činí 44 000 000,00 Kč
Žádost je možné podat do jednoho ze čtyř Tematických zadání:
A. „Podpora sportovních aktivit – investiční podpora“ 
alokace 30 000 000 Kč            
dotace 40 000 Kč   -   600 000 Kč 
B. „Podpora sportovních aktivit – neinvestiční podpora“ 
alokace 11 000 000 Kč            
dotace 50 000 Kč   -   150 000 Kč
C. „Podpora vrcholového sportu“ 
alokace 2 500 000 Kč            
dotace 10 000 Kč   -   200 000 Kč
D. „Podpora handicapovaných“ 
alokace 500 000 Kč            
dotace 10 000 Kč   -   80 000 Kč
Spoluúčast z celkových uznatelných nákladů akce/projektu:
- NNO a školy 20 %
- obce 30 % 
- handicapovaný žadatel 0 % 
Žadatelem o dotaci nemohou být žadatelé, kterým byla schválena dotace z Fondu sportu a volného času 2023 z Tematického zadání „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční podpora“, „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – neinvestiční podpora“ a „Podpora vrcholového sportu“. To znamená, že tito žadatelé si v roce 2024 nemohou podat žádost do žádného z těchto Tematických zadání.
Termín podávání žádostí je od 10. ledna 2024 od 09:00 hodin do 25. ledna 2024 do 15:00 hodin.
Bližší informace naleznete ve zveřejněném Programu 2024 pro poskytování dotací z Rozpočtu Středočeského kraje na podporu sportovních aktivit dětí a mládež ze Středočeského Fondu sportu a volného času. 

Způsob podání žádosti stanovuje „Metodický pokyn k podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu Středočeského kraje prostřednictvím aplikace eDotace, který je zveřejněn v příloze č. 3.

Kontakty

Jitka Špryslová, tel. 257 280 575, 702 201 420, e-mail: spryslova@kr-s.cz

GARANT PROGRAMU FSVČ 2024 - SPORTOVNÍ AKTIVITY

Ing. Andrea Krubnerová, tel. 257 280 353, e-mail: krubnerova@kr-s.cz

zástup

Bc. Markéta Sacharová DiS., tel. 257 280 421, e-mail: sacharova@kr-s.cz

VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ DOTACE

zpět na začátek stránky

Dokumenty