Fond sportu a volného času 2024 - volnočasové aktivity

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 27.11.2023 schválilo usnesením č. 036-29/2023/ZK Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu nesportovních volnočasových aktivit dětí a mládeže ze Středočeského Fondu sportu a volného času. 
Nový neinvestiční dotační program na podporu nesportovních volnočasových aktivit je určen pro nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží na podporu jejich dlouhodobé a systematické volnočasové činnosti.
Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2024 je 3 000 000 Kč.
Výše poskytnuté dotace je stanovena v rozmezí 30 000 Kč - 70 000 Kč.
Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 20 % z celkových uznatelných nákladů.
Dotace jsou určeny na: 
• opravy a údržbu volnočasových zařízení, která slouží k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže
• pořízení drobného materiálního vybavení do 40 tis. Kč/kus
• organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu navazujících na pravidelnou činnost (víkendové akce či tábory o délce alespoň 5 dnů)
• cestovné, provozní náklady - např. nájmy, energie apod. mimo provozních nákladů na provoz a chod kanceláří, kluboven, základen apod., kde se uskutečňuje pravidelná činnost
Pokud se žadatel uchází o dotaci z tohoto Programu, není již oprávněn žádat o dotaci z Programu 2024 pro sportovní aktivity, a to ani v případě, že se jedná o jinou akci/projekt.
Termín podávání žádostí je od 10. ledna 2024 od 09:00 hodin do 25. ledna 2024 do 15:00 hodin.
Bližší informace naleznete ve zveřejněném Programu 2024. Metodický pokyn se nachází v sekci „Dokumenty ke stažení“.

Kontakty

Ing. Marie Biancon, tel. 257 280 234, e-mail: biancon@kr-s.cz

GARANT PROGRAMU FSVČ 2024 - NESPORTOVNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

zpět na začátek stránky

Dokumenty