Agregátor obsahu

Zpět Krematorium v Nymburce

Krematorium z let 1922-1924 je dílem předních tvůrců české moderní architektury 1. pol. 20. stol., Bedřicha Feuersteina (1892-1936) a Bohumila Slámy (1887-1961). Tato stavba je pokládána za jednu z prvních a nejvýznačnějších staveb ve stylu purismu na našem území.

Bedřich Feuerstein, dobrovický rodák, vystudoval architekturu na České vysoké škole technické v Praze a v ateliéru Josipa Plečnika na VŠUP. Pracoval v atelierech Augusta Perreta ve Francii a v Japonsku u Antonína Raymonda. Věnoval se také scénografii. Byl také členem Devětsilu a Spolku výtvarných umělců Mánes.

V roce 1920 byla vypsána městem veřejná soutěž na novou obřadní síň na hřbitově v Drahelicích. Soutěž vyhrál místní stavitel Ing. Josef Pfeifer. Dopracování architektonického návrhu stavby bylo svěřeno tehdy mladému architektovi Bedřichovi Feuersteinovi. Na realizaci stavby spolupracoval také architekt Bohumil Sláma, známý především jako autor budovy Českého rozhlasu v Praze, v jehož ateliéru B. Feuerstein také pracoval. Stavba byla realizována v letech 1922-1924 firmou stavitele a architekta Emila Prücknera z Nymburka.

Roku 1958 byla stavba zapsána na seznam památkově chráněných objektů, v roce 2017 byla prohlášena za národní kulturní památku.