Koncepce muzeí a galerií zřizovaných Středočeským krajem

Středočeský kraj náleží k regionům s bohatou kulturní tradicí a množstvím cenných historických památek, zajímavých muzeí, galerií, knihoven (největší počet knihoven v České republice), divadel, kin a dalších kulturních zařízení, turistických cílů a přírodních krás. Širokou nabídku kulturního vyžití doplňují tradiční, originální a oblíbené kulturní a společenské akce a velké projekty Středočeského kraje, jako jsou Muzejní noc, Mezinárodní den muzeí, Dny evropského dědictví, Den Středočeského kraje apod. Svébytný život středočeského obyvatelstva pak dokreslují i akce vesnických spolků, ochotnických divadel a občanských sdružení. Kraj je zřizovatelem celkem 19 takových institucí – patří k nim Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Ústav archeologické památkové péče středních Čech a 17 muzeí a galerií. Středočeský kraj je nositelem a realizátorem dvou velkých projektů z oblasti kultury - jde o projekt Keltská Evropa, jehož výsledkem je nejen turistické zpřístupnění. Projekt má také svoji zahraniční dimenzi a jeho dalším cílem je ukázat keltskou civilizaci jako základ společné Evropy. Dalším kulturním projektem Středočeského kraje je budování Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech. Nositelem projektu, jehož výsledkem je kulturní zařízení mapující odboj na našem území, je Oblastní muzeum Praha-východ příspěvková organizace Středočeského kraje.

Zákonnou povinností kraje je pečovat o vytváření podmínek pro uspokojování potřeby celkového kulturního rozvoje svých občanů, a to prostřednictvím monitorování profesionálních a neprofesionálních aktivit občanů a jejich systematickou finanční podporou. Středočeský kraj naplňuje své povinnosti a poslání na poli kultury prostřednictvím Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje, a to i tím, že vytváří tzv. kulturní mapu kraje (komplexní databázový systém informací o kultuře v širokém slova smyslu) a poskytuje dotace na podporu kulturních projektů z Fondu kultury a obnovy památek.