Příspěvkové organizace Středočeského kraje

Zpět Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace

Mladoboleslavské muzeum je vlastivědnou institucí, která shromažďuje doklady o historickém vývoji regionu Mladoboleslavska již více než 130 let. Stálé expozice se tematicky zaměřují zejména na kulturně historický vývoj Mladoboleslavska a jsou pravidelně doplňovány krátkodobými výstavami, které představují zajímavé kapitoly z minulosti zdejšího kraje, a komentovanými prohlídkami hradních sklepních prostor. Mladší návštěvníci jistě ocení zábavně vzdělávací program, který je součástí stálých expozic i výstav, blíže se seznámí se zajímavostmi z minulosti a zasvětí zájemce do tajů muzejní práce. Na hradním nádvoří jsou umístěny celoroční, volně přístupné exteriérové výstavy. 

Počátky mladoboleslavského muzea spadají do roku 1885, kdy byl založen Krajský muzejní spolek. Ten pod vedením nadšeného regionálního historika Františka Bareše započal se shromažďováním sbírek, které se staly základem dnešního muzea. Roku 1887 byly sbírky poprvé představeny veřejnosti v pozdně gotickém paláci Templ v Mladé Boleslavi. Od této doby se sbírky slibně rozrůstaly a rozrostly se zejména v souvislosti s přípravami velkých pražských výstav v letech 1891 a 1895. Roku 1906 získalo muzeum prostory v bývalém českobratrském sboru, kde byla roku 1910 otevřena nová expozice, jež podle tehdejších zvyklostí, představovala téměř všechny sbírkové předměty. Roku 1972 byl pro potřeby muzea uvolněn mladoboleslavský hrad, kde muzeum působí dodnes.

Muzeum Mladoboleslavska zahrnuje celkem čtyři pobočky. První z nich je mladoboleslavský hrad, který je hlavním sídlem muzea, dále Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Muzeum Benátecka a Muzeum Podbezdězí.

Letecké muzeum Metoděje Vlacha se nachází na mladoboleslavském letišti a tematicky se orientuje na historii letectví. V expozici, kde jsou vystaveny originály a věrné kopie téměř třicítky dobových letadel, nalezne návštěvník i zajímavé fotografické materiály a zejména doplňkové interaktivní prvky, které jedinečným způsobem doplňují danou problematiku.

Muzeum Benátecka sídlí v zámku v Benátkách nad Jizerou. Jeho stálé expozice mapují historický vývoj regionu Benátecka a představují významné osobnosti kraje. Oblíbená je zejména interaktivní expozice přibližující život astronoma rudolfínské doby Tychona de Brahe či hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Stranou pozornosti nezůstávají ani zajímavé informace o přírodě Benátecka nebo dlouhodobá výstava populární stavebnice Merkur.

Muzeum Podbezdězí najdete v reprezentativních prostorách zámku v Bělé pod Bezdězem. Nová stálá expozice Podbezdězí v proměnách času hravou, neotřelou formou zavádí návštěvníky za zajímavými historickými památkami, událostmi či osobnostmi regionu Podbezdězí. V muzeu je dlouhodobě vystaven i originál gotické piety zhotovené kolem roku 1400 pro bělský kostel Povýšení sv. Kříže.

Na každém pracovišti jsou pořádány každoročně krátkodobé výstavy a bohatý doprovodný program složený z přednášek, besed či koncertů. Aktuální informace získáte na internetu.

 

Mladoboleslavský hrad
Staroměstské náměstí 1 - Hrad, 293 80 Mladá Boleslav
www.muzeummb.cz , www.facebook.com/muzeummladoboleslavska


Fara Dolní Krupá
Dolní Krupá, 295 01, Mnichovo Hradiště
www.muzeummb.cz , www.facebook.com/faradolnikrupa

 

Letecké muzeum Metoděje Vlacha
Letiště Mladá Boleslav
Regnerova 114, 293 60 Mladá Boleslav
 
 
Muzeum Benátecka
Zámek 49, 294 71  Benátky nad Jizerou

 

Muzeum Podbezdězí
Zámek 1, 294 21 Bělá pod Bezdězem

 

Další odkaz:

Interaktivní mapa příspěvkových organizací Středočeského kraje
www.facebook.com/stredoceska.kultura