Příspěvkové organizace Středočeského kraje

Zpět Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, příspěvková organizace

Muzeum, zpočátku městské, bylo založeno v roce 1891 z podnětu jílovského občana Leopolda Čiháka, který pro tento účel věnoval městu svou vlastní sbírku písemností a trojrozměrných předmětů. Dům Mince, ve kterém muzeum sídlí, patří mezi čtyři nejstarší budovy ve městě. Do roku 1420 zde sídlil královský horní úřad. Odtud bylo řízeno dolování v okolí města. Proslulým se tento dům stal i díky svým známým majitelům, jako byl například dvorní alchymista císaře Rudolfa II. Edward Kelley.

V současné době má muzeum čtyři stálé expozice: Těžba a zpracování zlata,  Ore et labora (se zaměřením na benediktinský klášter na Ostrově u Davle), Jílové v odlesku zlata (historie regionu od doby pohusitské) a Tramping posázaví. V pěti místnostech stálé expozice zaměřené na tento drahý kov se můžete seznámit s jílovským revírem, ale i dalšími významnými oblastmi těžby zlata u nás, o velkých zásobách tohoto drahého kovu, které stále máme, o technice rýžování, hlubinné těžbě i zpracování zlata v průřezu dějin - Kelty počínaje a recyklací elektroniky konče. 

Expozice Ora et labora je věnována bohaté a pohnuté historii ostrovského kláštera, založeného v roce 999. Navazující expozice Jílové v odlesku zlata seznamuje návštěvníka s dějinami města i jeho okolí od husitských válek až do přelomu 19.  a 20. století.

Expozice trampingu představuje historii, významné osobnosti a specifika trampského hnutí. Můžeme si například prohlédnout totemy, výbavu táborníka nebo se seznámit s trampskou písní a životem u táborových ohňů. Mimo stálých expozic muzeum pořádá výstavy z různých oborů a doprovodné programy (vánoční a velikonoční předváděcí dny, muzejní potlach, přednášky, koncerty a další).

 

Jílovské muzejní štoly

Muzeum provozuje tři těžební štoly na zlato, které patří k významným odkazům našeho kulturního dědictví. Štoly se nacházejí v malebném okolí města, na značených turistických trasách a dvě z nich na naučné stezce „Jílovské zlaté doly".

Štola sv. Josefa je předhusitského původu a později se rozrostla v důlní dílo, jehož přesný rozsah ani historie nejsou známy. Celková délka dosud známých chodeb je 280 m, z nich je 200 m přístupných. Profil chodeb je šikmý, ve štole jsou zachována dvě hloubení s částečně zachovanou výstrojí a větrací komín do vrchní dobývky.

Štola sv. Antonína Paduánského naposledy využívaná v první polovině 18. století, ale prokazatelně se v té době navazovalo na již starší dílo.  Zpřístupněná část vede ve dvou úrovních, spojených systémem žebříků. Štola není elektrifikována, proto návštěvníci dostanou příruční lampičky. Prohlídka štoly tak jistě patří k nevšedním turistickým zážitkům.

Štola Halíře průzkumná štola Halíře pochází z poloviny 20. století a má unikátní kosočtvercový profil. Jako jediná je bezbariérová a je tedy vhodná pro pohyb návštěvníků na invalidních vozících.

 

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, p. o.
Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy
http://www.muzeumjilove.cz

 

Štola sv. Josefa a sv. Antonína  Paduánského
Studené, Jílové u Prahy
http://www.muzeumjilove.cz/stoly/stola-sv-a-paduanskeho/

 

Štola Halíře
Pohoří
http://www.muzeumjilove.cz/stoly/stola-halire/

 

Další odkazy:

www.muzeumjilove.cz
https://www.facebook.com/muzeumjilove/

Interaktivní mapa příspěvkových organizací Středočeského kraje
www.facebook.com/stredoceska.kultura