Příspěvkové organizace Středočeského kraje

Zpět Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace

V budově v Huťské ulici muzeum nabízí prohlídku tří dlouhodobých výstav Pravěk Kladenska, Od tvrzí k baroknímu zámku a Od městečka ke královskému hornímu městu. Tyto výstavy dokumentují osídlení Kladenska od 4. tisíciletí př. n. l. a vývoj města a jeho okolí od středověku do období baroka, kdy kladenské panství zakoupili břevnovští benediktini, a jeho následnou proměnu v jedno z nejvýznamnějších průmyslových center habsburské monarchie od poloviny do konce 19. století.

V dalších výstavních sálech se střídají krátkodobé výstavy, zaměřené především na historii, přírodu a umění Kladenska. Informace o aktuálních krátkodobých výstavách najdete na internetových stránkách muzea. V multifunkčním sále probíhají projekty pro školy, přednášky, filmová a literární pásma a v parku kolem muzejní budovy je budováno arboretum.

V obci Vinařice u Kladna můžete navštívit unikátní Hornický skanzen Mayrau, v němž si v prostorách bývalého dolu připomenete historii dnes už zaniklé těžby černého uhlí na Kladensku. Celý historický areál se podřizuje neopakovatelné atmosféře důlních tradic a jako skanzen se snaží zachovat program pracovního dne horníka. Prohlídka je tak i směřována, návštěvníci mají možnost procházet řetízkovými šatnami a koupelemi k těžním jámám Mayrau a Robert.

V areálu dolu najdete štolu v kopci Homole, kde je 130 m důlních chodeb s ukázkou komplexně mechanizovaného stěnového porubu, důlní dopravy a příkladů různých způsobů ražby. Stálá expozice se také pyšní třemi historickými těžními stroji – jsou to těžní stroj firmy Ringhoffer Praha z roku 1905, těžní stroj Mag Ruston systému Koeppe z roku 1905 v původní strojovně a těžní stroj Škoda jámy Robert z roku 1932, jenž byl svědkem první elektrifikace dolů. Zejména pro děti je připraveno podzemí s různými strašidly. Skanzen také nabízí speciální programy, kterých je možné využít i jako doplnění školní výuky, např. Cestou báňského záchranáře.

Muzeum také zajišťuje prohlídky raně středověkého hradiště Budeč u Zákolan s rotundou sv. Petra a Pavla, která je nejstarší dosud stojící stavbou u nás a v níž podle legend v dětství pobýval sv. Václav.

Atypický oboustranný bunkr tzv. Pražské čáry byl na konci 30. let 20. století zabudován do náspu silnice mezi Bratronicemi a Dolním Bezděkovem. V červnu 1939, kdy nacisté zničili většinu bunkrů Pražské čáry, byl i tento objekt značně poškozen. Protože ho vzhledem k umístění pod silnicí nebylo možno odstřelit, byl vnitřek bunkru vyplněn lomovým kamenem a zalit betonem. V květnu 1992 se bunkru pod silnicí ujali členové Klubu vojenské historie Praha a začali ho rekonstruovat. Návštěva bunkru je možná pětkrát ročně, přičemž posledním termínem je vždy 28. říjen.

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.
Huťská 1375, 272 01 Kladno
http://www.omk.cz
 

Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
273 07 Vinařice u Kladna
http://mayrau.omk.cz


Hradiště Budeč u Zákolan
273 28 Zákolany

http://www.omk.cz/

 

Bunkr tzv. Pražské čáry u Bratronic

273 63 Bratronice
http://www.codyprint.cz/muzeum/index.html

 

Další odkazy:
https://www.facebook.com/Sladeckovo
https://www.facebook.com/skanzenmayrau/
https://twitter.com/Mayrovka
https://www.instagram.com/hornicky_skanzen_mayrau/

Interaktivní mapa příspěvkových organizací Středočeského kraje
www.facebook.com/stredoceska.kultura