Příspěvkové organizace Středočeského kraje

V budově v Huťské ulici muzeum nabízí prohlídku tří dlouhodobých výstav Pravěk Kladenska, Od tvrzí k baroknímu zámku a Od městečka ke královskému hornímu městu. Tyto výstavy dokumentují osídlení Kladenska od 4. tisíciletí př. n. l. a vývoj města a jeho okolí od středověku do období baroka, kdy kladenské panství zakoupili břevnovští benediktini, a jeho následnou proměnu v jedno z nejvýznamnějších průmyslových center habsburské monarchie od poloviny do konce...

Hlavním sídlem muzea je zámek ve Vlašimi. Nachází se zde několik expozic - Zámecké parky a historie zámku, která připomíná vybavení vlašimského parku i dějiny sídla od hradu pánů z Vlašimi, sály s expozicí Zrcadlo minulosti ukazují Podblanicko jako působiště řemeslníků, duchovních i následníka trůnu, dobově zařízené salony s expozicí Auerspergové, připomínající poslední šlechtické vlastníky zámku. Unikátní expozice S přesnou muškou přibližuje vývoj palných zbraní a dějiny firmy Sellier...

Sídlí v budově nejstarší poděbradské školy. Součástí muzea je i památkově chráněný středověký špitál z r. 1444 zvaný Kunhuta a bývalý klášter z konce 19. století. Nachází se zde stálá expozice Příběh Polabí, která seznámí s druhohorním mořem, životem lidí v době bronzové, římské i v době stěhování národů. Část expozice se věnuje slavníkovskému hradišti na nedaleké Libici či období baroka a renesance. Příběh Polabí končí bohatou historií poděbradského sklářství a lázeňství. Na zámku v...

Muzeum, zpočátku městské, bylo založeno v roce 1891 z podnětu jílovského občana Leopolda Čiháka, který pro tento účel věnoval městu svou vlastní sbírku písemností a trojrozměrných předmětů. Dům Mince, ve kterém muzeum sídlí, patří mezi čtyři nejstarší budovy ve městě. Do roku 1420 zde sídlil královský horní úřad. Odtud bylo řízeno dolování v okolí města. Proslulým se tento dům stal i díky svým známým majitelům, jako byl například dvorní alchymista císaře Rudolfa II. Edward Kelley. V...

Mladoboleslavské muzeum je vlastivědnou institucí, která shromažďuje doklady o historickém vývoji regionu Mladoboleslavska již více než 130 let. Stálé expozice se tematicky zaměřují zejména na kulturně historický vývoj Mladoboleslavska a jsou pravidelně doplňovány krátkodobými výstavami, které představují zajímavé kapitoly z minulosti zdejšího kraje, a komentovanými prohlídkami hradních sklepních prostor. Mladší návštěvníci jistě ocení zábavně vzdělávací program, který je součástí...

— 5 Položek na stránku
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 20.