Příspěvkové organizace Středočeského kraje

Od svého vzniku v roce 1957 muzeum vytvořilo rozsáhlé sbírkové fondy archeologické, přírodovědné, historické, uměleckohistorické a národopisné. V oblasti péče o movité kulturní dědictví je známé specializovanými a svého druhu ojedinělými konzervátorskými a restaurátorskými pracovišti, jejichž služby využívají i ostatní muzea a další obdobně zaměřené instituce. Areál roztockého zámku skrývá řadu architektonicky zajímavých a historicky cenných prostor, včetně expozic...

Významné kutnohorské muzeum je jedním z vůbec nejstarších a nejbohatších muzeí v České republice. Vzniklo už v roce 1877 s posláním pečovat o historicky a umělecky cenné dokumenty a památky kutnohorského regionu. Nejreprezentativnější části sbírky jsou představovány ve stálých expozicích, jejichž přitažlivost je umocňována scénickým pojetím a také tím, že jedním z prohlídkových okruhů návštěvníci procházejí v tradičním úboru horníků, tzv. perkytli, částí autentického středověkého...

Oblastní muzeum Praha – východ p. o. Sídlo a stálá expozice muzea jsou umístěny v památkově chráněném, původně renesančním měšťanském domě, zvaném Arnoldinovský. Úvodní část je věnována přírodě Brandýska s přesahem do širší ekozóny středního Polabí a představí různé typy krajiny s jejich dochovanými biotopy. Prostor věnovaný archeologii na Brandýsku vám přiblíží historii tohoto oboru a nejzajímavější objevy v regionu, z nichž některé svým věhlasem a odborným významem překračují nejen...

Galerie sídlí v barokním domě se synagogou čp. 232 ve Vysoké ulici v Rakovníku. Nachází se zde stálá expozice "Malíř Václav Rabas 1885-1954 - život a dílo", výstavní síň pro krátkodobé výstavy a koncertní Heroldova síň (v adaptované synagoze). V pobočce ve Vysoké 226 je Nová síň pod Vysokou bránou pro krátkodobé výstavy, pro rozsáhlejší výstavní projekty a studijní archiv a knihovna. Pobočka "Výstavní síň na radnici" na Husově náměstí 27 v Rakovníku slouží především k výstavám místních...

Sídlí v jedné z historicky nejhodnotnějších budov městské památkové zóny. Jedná se o původní gotický měšťanský dům, který prošel řadou přestaveb a v polovině 18. století se stal kapucínským hospicem, u něhož byl vybudován kostel Čtrnácti svatých pomocníků. Některé místnosti dodnes na kapucínskou éru upomínají – prostorná místnost v patře s nástěnnými religiózními motivy nebo bývalý refektář. Stálá muzejní expozice seznamuje návštěvníka zvláště s dějinami regionu a s dějinami...

— 5 Položek na stránku
Je zobrazeno 11 - 15 položek z celkového počtu 20.