Příspěvkové organizace Středočeského kraje

Regionální muzeum v Kolíně je kulturní institucí s více než stoletou tradicí. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve dvou dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici v Kolíně. Součástí muzea je i Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v chrámu sv....

Posláním ÚAPPSČ je aktivní archeologická památková péče vykonávaná na území Středočeského kraje. Ústav archeologické památkové péče středních Čech byl zřízen Ministerstvem kultury ČR v roce 1993, od roku 2001 je jeho zřizovatelem Středočeský kraj.  Náplň činnosti pracovníků ÚAPPSČ můžeme charakterizovat jako následující proces: identifikovat a ochránit archeologické situace – v případě ohrožení a ničení vykopat a zdokumentovat situace – technicky ošetřit, zdokumentovat a uložit...

Národní kulturní památka Hornické muzeum Příbram, jehož hlavním sídlem je areál Ševčinského dolu v Hornickém skanzenu Březové Hory, patří k nejstarším muzeím v České republice. Bylo založeno roku 1886. Expozice umístěné v originálních provozních a správních budovách seznamují s historií těžby ve zdejším stříbrorudním revíru, uranovém ložisku a podbrdské železářské oblasti. Počtem prohlídkových tras se řadí k největším hornickým muzeím v ČR i v Evropě. K vidění je zajímavá industriální...

Knihovna sídlí v památkově chráněné budově z počátku 20. století a ve dvou přilehlých objektech v centru Kladna. Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby jako krajská knihovna Středočeského kraje. Půjčuje tradiční i elektronické dokumenty a poskytuje informace z nejrůznějších informačních zdrojů. V rámci výkonu regionálních funkcí zajišťuje vzdělávání knihovníků, výpůjčky knih z výměnného fondu a metodickou pomoc obecním knihovnám ve Středočeském kraji. Ve fondu knihovny je...

Interaktivní mapa příspěvkových organizací Středočeského kraje www.facebook.com/stredoceska.kultura

— 5 Položek na stránku
Je zobrazeno 16 - 20 položek z celkového počtu 20.