Oddělení územního plánování pořizuje Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, územně analytické podklady pro území kraje a přebírá schválené územní plány, regulační plán včetně jejich změn. Přezkoumává opatření obecné povahy, jimiž jsou územní plány vydávány. Poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím na úseku územního plánování.