SOLVIT - kontaktní místo

Oddělení regionálního rozvoje (OÚPSŘ KÚSK) je kontaktním místem on-line sítě SOLVIT, v rámci které členské státy EU spolupracují při účelném řešení problémů, jež vznikají v důsledku nesprávné aplikace právních předpisů EU v oblasti vnitřního trhu ze strany orgánů veřejné moci. Pomoc podnikatelům a občanům s řešením jejich problémů na úřadech členských států Evropské unie je poskytována zdarma. Službu zajišťují členské státy, zatímco Evropská komise poskytuje zázemí a je-li třeba tak také pomoc k urychlení řešení problémů. Postup je koordinován a metodicky řízen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, které je národním SOLVIT centrem v České republice.  

Kontaktní osoba na Krajském úřadě Středočeského kraje:

Mgr. Karel Říha
Odbor územního plánování a stavebního řádu
oddělení regionálního rozvoje 
tel.: 257 280 375
e-mail: riha@kr-s.cz