Oddělení krajského stavebního úřadu je nadřízeným správním orgánem stavebních úřadů (např. rozhodují o odvolání proti rozhodnutí stavebních úřadů a rozhodnutí o vyvlastnění, přezkoumávají pravomocná rozhodnutí stavebních úřadů, přešetřují způsob vyřízení stížností). Krajský stavební úřad vykonává působnost stavebního úřadu ve věcech staveb uvedených v § 34 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Provádí kontroly činnosti stavebních úřadů a poskytuje odbornou a metodickou pomoc stavebním úřadům.