Regionální inovační strategie (RIS3) Středočeského kraje a Akční plán RIS3 strategie

Hlavní nástroj pro nastartování inovačního ekosystému a rozvoj konkurenceschopnosti založené na znalostech. Představuje základní strategický dokument pro realizaci politiky na podporu rozvoje kraje směrem k vyspělému hospodářství založenému na využívání a rozvíjení hospodářské a znalostní specializace a reflektování potřeb a výzev, kterým region bude čelit. Nositelem strategie je spolek Středočeské inovační centrum.

Platnost 2023-2028
Odkaz ZDE
Garant oddělení přípravy a realizace projektů